zanoc.

IDIEZ morfema: 
zanoc.
IDIEZ traduc. inglés: 
(for a postponed action to) only now (take place).
IDIEZ def. náhuatl: 
Onmochiuhquiyoc, onpanoc, zo mochihuayoc ce tlamantli. “Zanoc naman nitequiti pampa yalhuaya huan huiptlaya tlahuel nimococoayaya. ”
IDIEZ morfología: 
zan, oc.
IDIEZ gramática: 
quen.